خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

بایگانی نویسنده

گوی کلسیت صدفی ۲۱۱۸

گوی کلسیت صدفی ۲۱۱۸

کد ۲۱۱۸ نام گوی کلسیت صدفی کشور ماداگاسکار؟ وزن (گرم) ۱۱۵۵ اندازه (میلیمتر) ۹۵ قیمت (ریال) ۳۵۰۰۰۰۰ توضیحات

گوی کلسیت زرد ۲۱۱۷

گوی کلسیت زرد ۲۱۱۷

کد ۲۱۱۷ نام گوی کلسیت زرد کشور ماداگاسکار؟ وزن (گرم) ۲۲۵ اندازه (میلیمتر) ۶۰ قیمت (ریال) ۸۵۰۰۰۰ توضیحات

گوی کلسیت ۲۱۱۶

گوی کلسیت ۲۱۱۶

کد ۲۱۱۶ نام گوی کلسیت کشور ماداگاسکار؟ وزن (گرم) ۲۹۱۰ اندازه (میلیمتر) ۱۳۰ قیمت (ریال) ۶۰۰۰۰۰۰ توضیحات

گوی کلسیت عسلی ۲۱۱۵

گوی کلسیت عسلی ۲۱۱۵

کد ۲۱۱۵ نام گوی کلسیت عسلی کشور ماداگاسکار؟ وزن (گرم) ۵۰۰ اندازه (میلیمتر) ۷۵ قیمت (ریال) ۲۰۰۰۰۰۰ توضیحات

گوی کلسیت عسلی ۲۱۱۴

گوی کلسیت عسلی ۲۱۱۴

کد ۲۱۱۴ نام گوی کلسیت عسلی کشور ماداگاسکار؟ وزن (گرم) ۱۵۸۵ اندازه (میلیمتر) ۱۰۰ قیمت (ریال) ۵۶۰۰۰۰۰ توضیحات  

گوی لاجورد ۲۱۱۳

گوی لاجورد ۲۱۱۳

کد ۲۱۱۳ نام گوی لاجورد کشور افغانستان وزن (گرم) ۵۹۰ اندازه (میلیمتر) ۷۵ قیمت (ریال) ۲۵۰۰۰۰۰ توضیحات