خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

بایگانی نویسنده

آندالوزیت ۴۴۴۸

آندالوزیت ۴۴۴۸

  کد ۴۴۴۸ نام آندالوزیت کشور زیمباوه معدن وزن(گرم) ۱۶٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۱۸*۱۶*۲۶ قیمت(تومان) ۹۰۰۰

کلسیت رمبویٔدر ۴۴۴۷

کلسیت رمبویٔدر ۴۴۴۷

  کد ۴۴۴۷ نام بلور کلسیت رمبویٔدر کشور ماداگاسکار معدن وزن(گرم) ۱۷ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۳۰*۷ قیمت(تومان) ۱۳۰۰۰

سیلکی مالاکیت ۴۴۴۱

سیلکی مالاکیت ۴۴۴۱

  کد ۴۴۴۱ نام سیلکی مالاکیت کشور کنگو معدن وزن(گرم) ۳۷ ابعاد(میلیمتر) ۴۵*۳۴*۱۷ قیمت(تومان) ۳۱۰۰۰

پک تامبل کوارتز ۴۵۷۴

پک تامبل کوارتز ۴۵۷۴

  کد ۴۵۷۴ نام پک تامبل کوارتز شفاف (در کوهی) کشور ماداگاسکار معدن وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۲۲ – ۳۵ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات مناسب برای تراش فست

سیلکی مالاکیت ۴۴۴۰

سیلکی مالاکیت ۴۴۴۰

  کد ۴۴۴۰ نام سیلکی مالاکیت کشور کنگو معدن وزن(گرم) ۲۴٫۴ ابعاد(میلیمتر) ۴۲*۳۳*۱۷ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰ توضیحات

سپتاریا ۵۱۹۷

سپتاریا ۵۱۹۷

کد  ۵۱۹۷ نام  سپتاریا تمام پالیش کشور  ماداگاسکار معدن  ماهاجانگا وزن(گرم)  ۷۵ ابعاد(میلیمتر)  ۴۲*۳۱*۲۷ قیمت(تومان)  ۳۳۰۰۰