خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "اطلاع رسانی"

آزوریت راف ۴۹۰۱

آزوریت راف ۴۹۰۱

    کد ۴۹۰۱ نام آزوریت راف کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن موسونوی وزن(گرم) ۱۸ ابعاد(میلیمتر) ۳۸*۲۷*۱۷ قیمت(تومان) ۲۲۰۰۰

فلدسپات – آژیرین ۴۸۸۴

فلدسپات – آژیرین ۴۸۸۴

کد ۴۸۸۴ نام فلدسپات – آژیرین کشور مالاوی معدن زومبا / مونت مالوسا وزن(گرم) ۸۴ ابعاد(میلیمتر) ۷۰*۴۰*۶۰ قیمت(تومان) ۷۵۰۰۰  

آژیرین ۴۸۷۷

آژیرین ۴۸۷۷

  کد ۴۸۷۷ نام آژیرین کشور مالاوی معدن زومبا / مونت مالوسا وزن(گرم) ۶٫۹ ابعاد(میلیمتر) ۱۴*۱۴*۳۴ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰