خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

چشم ببر اسلایس دو طرف پالیش ۵۱۰۵

چشم ببر اسلایس دو طرف پالیش ۵۱۰۵

  کد ۵۱۰۵ نام چشم ببر اسلایس دو طرف پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۲۴ ابعاد(میلیمتر) ۶۳*۳۴*۴ قیمت(تومان) ۱۵۰۰۰

چشم ببر اسلایس دو طرف پالیش ۵۱۰۴

چشم ببر اسلایس دو طرف پالیش ۵۱۰۴

کد ۵۱۰۴ نام چشم ببر اسلایس دو طرف پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۳۵ ابعاد(میلیمتر) ۷۱*۴۰*۴ قیمت(تومان) ۲۱۰۰۰  

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۴

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۴

  کد ۵۰۹۴ نام آمتیست تمام پالیش کشور زامبیا معدن وزن(گرم) ۵۰ ابعاد(میلیمتر) ۴۸*۳۶*۲۱ قیمت(تومان) ۲۴۰۰۰

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۳

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۳

کد ۵۰۹۳ نام آمتیست تمام پالیش کشور زامبیا معدن وزن(گرم) ۱۵ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۲۳*۱۶ قیمت(تومان) ۷۰۰۰  

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۲

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۲

  کد ۵۰۹۲ نام آمتیست تمام پالیش کشور زامبیا معدن وزن(گرم) ۲۰ ابعاد(میلیمتر) ۳۴*۳۵*۱۷ قیمت(تومان) ۱۰۰۰۰

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۱

آمتیست تمام پالیش ۵۰۹۱

کد ۵۰۹۱ نام آمتیست تمام پالیش کشور زامبیا معدن وزن(گرم) ۴۸ ابعاد(میلیمتر) ۴۵*۳۱*۲۲ قیمت(تومان) ۲۲۰۰۰