خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۳

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۳

کد ۵۰۸۳ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۴٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۲۲*۱۴*۱۰ قیمت(تومان) ۳۰۰۰  

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۶۰

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۶۰

  کد ۵۰۶۰ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۰ – ۵۲ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۹

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۹

  کد ۵۰۵۹ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۶۰ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۸

پک چشم ببرتمام پالیش ۵۰۵۸

  کد ۵۰۵۸ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۵۸ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببرتمام پالیش۵۰۵۷

پک چشم ببرتمام پالیش۵۰۵۷

  کد ۵۰۵۷ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۵۱ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)

پک چشم ببر تمام پالیش ۵۰۵۵

پک چشم ببر تمام پالیش ۵۰۵۵

  کد ۵۰۵۵ نام پک چشم ببر قواره شده تمام پالیش کشور آفریقای جنوبی معدن نوترن کیپ / پیکسیلی کا / معدن بالوچ وزن(گرم) ۱۰۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۳۹ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰ توضیحات رنگهای طلایی و سبز-آبی(چشم شاهین)