خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

شاتوکیت تمام پالیش ۴۸۳۲

شاتوکیت تمام پالیش ۴۸۳۲

  کد ۴۸۳۲ نام شاتوکیت تمام پالیش کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن تانتارا وزن(گرم) ۴۹ ابعاد(میلیمتر) ۳۸*۲۵*۲۳ قیمت(تومان) ۲۰۰۰۰

شاتوکیت تمام پالیش ۴۸۳۰

شاتوکیت تمام پالیش ۴۸۳۰

  کد ۴۸۳۰ نام شاتوکیت تمام پالیش کشور کنگو معدن کاتانگا / معدن تانتارا وزن(گرم) ۲۲ ابعاد(میلیمتر) ۲۸*۲۷*۲۰ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰

پک تامبل کوارتز شفاف  ۴۵۷۵

پک تامبل کوارتز شفاف ۴۵۷۵

  کد ۴۵۷۵ نام پک تامبل کوارتز شفاف (در کوهی) کشور ماداگاسکار معدن وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۲۱ – ۳۸ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات مناسب برای تراش فست

پک تامبل کوارتز شفاف ۴۵۷۴

پک تامبل کوارتز شفاف ۴۵۷۴

  کد ۴۵۷۴ نام پک تامبل کوارتز شفاف (در کوهی) کشور ماداگاسکار معدن وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۲۲ – ۳۵ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۶

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۶

  کد ۴۵۶۶ نام پک تامبل هاولیت آبی کشور زیمباوه معدن ماشونالند وست / کادوما وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۲ – ۱۹ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات رنگ شده

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۷

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۷

  کد ۴۵۶۷ نام پک تامبل هاولیت آبی کشور زیمباوه معدن ماشونالند وست / کادوما وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۱ – ۱۸ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات رنگ شده