خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۵

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۵

  کد ۴۵۶۵ نام پک تامبل هاولیت آبی کشور زیمباوه معدن ماشونالند وست / کادوما وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۲ – ۲۱ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات رنگ شده

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۴

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۴

  کد ۴۵۶۴ نام پک تامبل هاولیت آبی کشور زیمباوه معدن ماشونالند وست / کادوما وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۳ – ۲۱ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات رنگ شده

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۳

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۳

  کد ۴۵۶۳ نام پک تامبل هاولیت آبی کشور زیمباوه معدن ماشونالند وست / کادوما وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۳ – ۱۸ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات رنگ شده

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۲

پک تامبل هاولیت آبی ۴۵۶۲

  کد ۴۵۶۲ نام پک تامبل هاولیت آبی کشور زیمباوه معدن ماشونالند وست / کادوما وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۲ – ۲۱ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات رنگ شده

پک تامبل اونتورین ۴۵۵۸

پک تامبل اونتورین ۴۵۵۸

  کد ۴۵۵۸ نام پک تامبل اونتورین کشور آفریقای جنوبی معدن وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۱۴ – ۵۲ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰

پک تامبل کوارتز ۴۵۷۴

پک تامبل کوارتز ۴۵۷۴

  کد ۴۵۷۴ نام پک تامبل کوارتز شفاف (در کوهی) کشور ماداگاسکار معدن وزن(گرم) ۵۰ طول نمونه ها(میلیمتر) ۲۲ – ۳۵ قیمت(تومان) ۳۵۰۰۰ توضیحات مناسب برای تراش فست