خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

سپتاریا ۵۱۹۷

سپتاریا ۵۱۹۷

کد  ۵۱۹۷ نام  سپتاریا تمام پالیش کشور  ماداگاسکار معدن  ماهاجانگا وزن(گرم)  ۷۵ ابعاد(میلیمتر)  ۴۲*۳۱*۲۷ قیمت(تومان)  ۳۳۰۰۰

شاتوکیت

شاتوکیت

کشور کنگو ابعاد ۲۰ – ۵۰ میلیمتر موجودی بر حسب کیلو می باشد

آندالوزیت

آندالوزیت

 موجودی بر حسب عدد می باشد Location Zimbabwe     Size 17 – 56 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

چشم ببر طلایی

چشم ببر طلایی

  Location South Africa     Size 14 – 20 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

چشم ببر سرخ

چشم ببر سرخ

  Location South Africa     Size 15 – 25 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

چشم ببر سبز آبی

چشم ببر سبز آبی

  Location South Africa     Size 14 – 20 mm موجودی بر حسب عدد می باشد