خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "تامبل"

لابرادوریت-اسپکترولیت

لابرادوریت-اسپکترولیت

  Location Madagascar     Size 5 – 8 mm موجودی بر حسب عدد می باشد

آمتیست

آمتیست

کشور زامبیا موجودی بر حسب عدد می باشد

کارنلین

کارنلین

کشور بوتسوآنا موجودی بر حسب عدد می باشد

عقیق صورتی

عقیق صورتی

کشور بوتسوآنا موجودی بر حسب عدد می باشد

عقیق سرخ

عقیق سرخ

کشور موزامبیک موجودی بر حسب عدد می باشد

آگات

آگات

کشور بوتسوآنا موجودی بر حسب عدد می باشد