خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

سودالیت راف ۵۱۷۹

سودالیت راف ۵۱۷۹

  کد ۵۱۷۹ نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) ۴٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۲۷*۱۶*۱۰ قیمت(تومان) ۳۰۰۰

سودالیت راف ۵۱۷۸

سودالیت راف ۵۱۷۸

  کد ۵۱۷۸ نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) ۷٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۲۸*۲۵*۱۶ قیمت(تومان) ۳۰۰۰

سودالیت راف ۵۱۷۷

سودالیت راف ۵۱۷۷

  کد ۵۱۷۷ نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) ۴٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۲۸*۱۷*۱۱ قیمت(تومان) ۳۰۰۰

سودالیت راف ۵۱۷۶

سودالیت راف ۵۱۷۶

  کد ۵۱۷۶ نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) ۹ ابعاد(میلیمتر) ۳۲*۱۸*۲۹ قیمت(تومان) ۴۰۰۰

سودالیت راف ۵۱۷۵

سودالیت راف ۵۱۷۵

  کد ۵۱۷۵ نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) ۶٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۳۳*۱۸*۱۵ قیمت(تومان) ۳۰۰۰

سودالیت راف ۵۱۷۴

سودالیت راف ۵۱۷۴

  کد ۵۱۷۴ نام سودالیت راف کشور نامیبیا معدن کو نه نه / معدن سودالیت وزن(گرم) ۸٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۳۵*۱۹*۱۱ قیمت(تومان) ۴۰۰۰