خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۳

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۳

  کد ۵۱۲۳ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۹٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۱۵*۱۶*۱۶ قیمت(تومان) ۲۰۰۰۰

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۲

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۲

  کد ۵۱۲۲ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۸٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۲۹*۱۰*۱۰ قیمت(تومان) ۱۷۰۰۰

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۲۱

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۲۱

کد ۵۱۲۱ نام فسیل چوب تمام پالیش سیلیسی شده کشور ماداگاسکار / ماهاجانگا معدن دوره تریاس(۲۰۸تا۲۴۵میلیون سال) وزن(گرم) ۱۱ ابعاد(میلیمتر) ۲۲*۱۹*۱۵ قیمت(تومان) ۴۰۰۰ توضیحات پتریفاید وود  

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۲۰

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۲۰

  کد ۵۱۲۰ نام فسیل چوب تمام پالیش سیلیسی شده کشور ماداگاسکار / ماهاجانگا معدن دوره تریاس(۲۰۸تا۲۴۵میلیون سال) وزن(گرم) ۱۵ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۱۹*۱۴ قیمت(تومان) ۵۰۰۰ توضیحات پتریفاید وود

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۱۹

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۱۹

    کد ۵۱۱۹ نام فسیل چوب تمام پالیش سیلیسی شده کشور ماداگاسکار / ماهاجانگا معدن دوره تریاس(۲۰۸تا۲۴۵میلیون سال) وزن(گرم) ۲۸ ابعاد(میلیمتر) ۳۷*۲۴*۳۰ قیمت(تومان) ۹۰۰۰ توضیحات پتریفاید وود

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۱۸

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۱۸

  کد ۵۱۱۸ نام فسیل چوب تمام پالیش سیلیسی شده کشور ماداگاسکار / ماهاجانگا معدن دوره تریاس(۲۰۸تا۲۴۵میلیون سال) وزن(گرم) ۲۷ ابعاد(میلیمتر) ۲۹*۲۸*۲۰ قیمت(تومان) ۹۰۰۰ توضیحات پتریفاید وود