خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۳

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۳

  کد ۵۱۷۳ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۳٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۷*۷*۳۱ قیمت(تومان) ۴۰۰۰      

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۲

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۲

    کد ۵۱۷۲ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۶٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۱۲*۱۰*۳۲ قیمت(تومان) ۱۰۰۰۰

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۱

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۱

  کد ۵۱۷۱ نام کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۶٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۱۱*۸*۳۴ قیمت(تومان) ۹۰۰۰

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۰

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۷۰

    کد ۵۱۷۰ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۴٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۱۰*۸*۳۰ قیمت(تومان) ۶۰۰۰

تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۹

تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۹

  کد ۵۱۶۹ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۴٫۴ ابعاد(میلیمتر) ۹*۷*۳۳ قیمت(تومان) ۶۰۰۰

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۸

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۸

  کد ۵۱۶۸ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۳٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۹*۷*۳۴ قیمت(تومان) ۴۰۰۰