خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۷

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۷

  کد ۵۱۶۷ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۴٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۱۱*۹*۲۸ قیمت(تومان) ۷۰۰۰  

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۶

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۶

    کد ۵۱۶۶ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۸٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۱۶*۱۰*۴۹ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۵

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۵

  کد ۵۱۶۵ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۵٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۱۰*۷*۳۹ قیمت(تومان) ۸۰۰۰  

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۴

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۴

  کد ۵۱۶۴ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۵٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۱۰*۸*۴۱ قیمت(تومان) ۸۰۰۰  

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۳

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۳

    کد ۵۱۶۳ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۱۰٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۱۳*۱۱*۵۵ قیمت(تومان) ۱۵۰۰۰      

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۲

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۲

کد ۵۱۶۲ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۶*۷*۳۶ قیمت(تومان) ۴۰۰۰