خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۱

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۱

  کد ۵۱۶۱ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۵٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۱۰*۸*۳۵ قیمت(تومان) ۷۰۰۰  

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۰

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۶۰

کد ۵۱۶۰ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۱٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۶*۴*۴۲ قیمت(تومان) ۳۰۰۰  

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۹

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۹

کد ۵۱۵۹ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۶*۷*۲۶ قیمت(تومان) ۳۰۰۰  

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۸

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۸

    کد ۵۱۵۸ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۸*۶*۲۴ قیمت(تومان) ۳۰۰۰    

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۷

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۷

کد ۵۱۵۷ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۳٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۹*۸*۲۸ قیمت(تومان) ۴۰۰۰    

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۶

بلور تمام پالیش کوارتز شفاف ۵۱۵۶

کد ۵۱۵۶ نام بلور تمام پالیش کوارتز شفاف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۳ ابعاد(میلیمتر) ۹*۷*۲۳ قیمت(تومان) ۴۰۰۰