خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

بلور اسموکی کوارتز ۵۱۵۵

بلور اسموکی کوارتز ۵۱۵۵

  کد ۵۱۵۵ نام بلور اسموکی کوارتز کشور مالاوی معدن زومبا / مونت مالوس وزن(گرم) ۳۳ ابعاد(میلیمتر) ۲۳*۲۰*۵۰ قیمت(تومان) ۳۹۰۰۰  

بلور اسموکی کوارتز ۵۱۵۴

بلور اسموکی کوارتز ۵۱۵۴

  کد ۵۱۵۴ نام بلور اسموکی کوارتز کشور مالاوی معدن زومبا / مونت مالوس وزن(گرم) ۵۵ ابعاد(میلیمتر) ۱۱*۲۶*۵۳ قیمت(تومان) ۸۰۰۰۰

اسموکی کوارتز تمام پولیش ۵۱۵۳

اسموکی کوارتز تمام پولیش ۵۱۵۳

    کد ۵۱۵۳ نام اسموکی کوارتز تمام پولیش کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / آنجوزوروب وزن(گرم) ۴۵ ابعاد(میلیمتر) ۴۲*۳۳*۲۱ قیمت(تومان) ۲۷۰۰۰

اسموکی کوارتز تمام پولیش ۵۱۵۲

اسموکی کوارتز تمام پولیش ۵۱۵۲

  کد ۵۱۵۲ نام اسموکی کوارتز تمام پولیش کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / آنجوزوروب وزن(گرم) ۱۲۵ ابعاد(میلیمتر) ۵۹*۴۵*۳۲ قیمت(تومان) ۶۰۰۰۰  

اسموکی کوارتز تمام پولیش ۵۱۵۱

اسموکی کوارتز تمام پولیش ۵۱۵۱

  کد ۵۱۵۱ نام اسموکی کوارتز تمام پولیش کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / آنجوزوروب وزن(گرم) ۲۲۵ ابعاد(میلیمتر) ۷۴*۵۸*۴۰ قیمت(تومان) ۱۱۰۰۰۰  

کیانیت – فوچسیت ۵۱۵۰

کیانیت – فوچسیت ۵۱۵۰

  کد ۵۱۵۰ نام کیانیت – فوچسیت کشور زیمباوه معدن ماشونالند مرکزی / او براین وزن(گرم) ۱۹٫۴ ابعاد(میلیمتر) ۱۳*۱۲*۴۹ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰