خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "قابل تراش"

رزکوارتز راف ۵۱۳۰

رزکوارتز راف ۵۱۳۰

کد ۵۱۳۰ نام رز کوارتز راف کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۵۴ ابعاد(میلیمتر) ۵۱*۳۶*۱۹ قیمت(تومان) ۲۲۰۰۰  

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۸

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۸

  کد ۵۱۲۸ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۵٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۱۶*۱۳*۱۲ قیمت(تومان) ۱۱۰۰۰

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۷

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۷

کد ۵۱۲۷ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۷٫۷ ابعاد(میلیمتر) ۲۴*۱۴*۱۲ قیمت(تومان) ۱۶۰۰۰  

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۶

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۶

  کد ۵۱۲۶ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۵٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۲۱*۹*۱۰ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰

بلور کروندوم هگزاگنال ۲۱۲۵

بلور کروندوم هگزاگنال ۲۱۲۵

کد ۵۱۲۵ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۵٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۱۵*۹*۹ قیمت(تومان) ۱۱۰۰۰  

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۴

بلور کروندوم هگزاگنال ۵۱۲۴

  کد ۵۱۲۴ نام بلور کروندوم هگزاگنال کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا – آمپانیهی وزن(گرم) ۸٫۷ ابعاد(میلیمتر) ۲۶*۱۲*۱۰ قیمت(تومان) ۱۸۰۰۰