جلد بدلیل حجم بالای این مقاله امکان آپلود شدن آن در سایت وجود ندارد جهت دریافت متن کامل این مقاله با مدیریت تماس بگیرید با تشکر براتیان 09113751973 mostafabaratyan@yahoo.com