جلد بدلیل حجم بالای این مقاله امکان آپلود شدن آن در سایت وجود ندارد جهت دریافت متن کامل این مقاله با مدیریت تماس بگیرید با تشکر براتیان ۰۹۱۱۳۷۵۱۹۷۳ mostafabaratyan@yahoo.com