خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کانی ها و فسیل های فروخته شده"

آتاکامیت ۳۰۹۵

آتاکامیت ۳۰۹۵

کد ۳۰۹۵ نام آتاکامیت کشور ایران – بیرجند وزن (گرم) ۱۷۲ اندازه (میلیمتر) ۳۵ * ۶۰ * ۹۰ قیمت (ریال) ۱۷۰۰۰۰۰ توضیحات

وُلفنیت

وُلفنیت

کد ۳۰۳۰ نام وُلفنیت کشور ایران – اصفهان وزن (گرم) ۷۰ اندازه (میلیمتر) ۳۰ * ۵۰ * ۶۵ قیمت (ریال) ۱۳۰۰۰۰۰ توضیحات

گوی سلستیت

گوی سلستیت

  Location Madagascar Weight 1845 grams Size 103 mm  

آجوئیت

آجوئیت

Ajoite on Quartz, Cuprite and Bornite with Malachite Location South Africa Weight 1980 grams Size 92 – 93 – 155 mm

دیزرت رز (ژیپس متبلور)

دیزرت رز (ژیپس متبلور)

 

تورمالین سیاه

تورمالین سیاه