خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کانی ها و فسیل های فروخته شده"

شاتوکیت

شاتوکیت

 

مالاکیت – پلانکیت

مالاکیت – پلانکیت

 

فلوئوریت کوبیک

فلوئوریت کوبیک

 

فسیل تنه درخت

فسیل تنه درخت

کوارتز سبز

کوارتز سبز

فلوئوریت آبی – بنفش

فلوئوریت آبی – بنفش