خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کانی ها و فسیل های فروخته شده"

سوجیلیت

سوجیلیت

 

پیترسیت

پیترسیت

آفریقا ۷۰-۱۶۰ میلیمتر موجودی بر حسب کیلو می باشد

اسموکی سیترین

اسموکی سیترین

کشور مالاوی ۳۰ – ۱۶۰ میلیمتر موجودی بر حسب کیلو می باشد

استیکتیت

استیکتیت

 

کریزوکولا – مالاکیت

کریزوکولا – مالاکیت

 

کریزوکولا

کریزوکولا