خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کانی ها و فسیل های فروخته شده"

مالاکیت

مالاکیت

بلور اسموکی کوارتز

بلور اسموکی کوارتز

کشور مالاوی موجودی بر حسب کیلو می باشد  

هماتوئید کوارتز

هماتوئید کوارتز

کریزوکولا-مالاکیت

کریزوکولا-مالاکیت

آمتیست

آمتیست

آگات

آگات