خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

سروزیت ۶۷۵۳

سروزیت ۶۷۵۳

  کد ۶۷۵۳ نام سروزیت کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۱۷٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۲۶*۲۰*۲۴ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰

سروزیت ۶۷۵۲

سروزیت ۶۷۵۲

  کد ۶۷۵۲ نام سروزیت کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۲۳٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۲۸*۲۷*۲۳ قیمت(تومان) ۴۰۰۰۰

سروزیت ۶۷۵۱

سروزیت ۶۷۵۱

  کد ۶۷۵۱ نام سروزیت کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۹۱ ابعاد(میلیمتر) ۴۵*۳۷*۳۳ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰

ولفنیت با لایه های آهکی ۶۷۴۶

ولفنیت با لایه های آهکی ۶۷۴۶

  کد ۶۷۴۶ نام ولفنیت با لایه های آهکی کشور ایران معدن احمدآباد – یزد وزن(گرم) ۳۹٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۴۶*۴۱*۲۱ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰

ولفنیت با لایه های آهکی ۶۷۴۵

ولفنیت با لایه های آهکی ۶۷۴۵

کد ۶۷۴۵ نام ولفنیت با لایه های آهکی کشور ایران معدن احمدآباد – یزد وزن(گرم) ۲۹ ابعاد(میلیمتر) ۵۵*۴۳*۲۹ قیمت(تومان) ۱۰۰۰۰۰  

سروزیت ۶۷۳۶

سروزیت ۶۷۳۶

کد ۶۷۳۶ نام سروزیت کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۶۰ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۲۶*۳۷ قیمت(تومان) ۶۰۰۰۰