خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۲۰

فسیل چوب تمام پالیش ۵۱۲۰

  کد ۵۱۲۰ نام فسیل چوب تمام پالیش سیلیسی شده کشور ماداگاسکار / ماهاجانگا معدن دوره تریاس(۲۰۸تا۲۴۵میلیون سال) وزن(گرم) ۱۵ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۱۹*۱۴ قیمت(تومان) ۵۰۰۰ توضیحات پتریفاید وود

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۸

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۸

  کد ۵۰۸۸ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۲۳ ابعاد(میلیمتر) ۳۹*۱۸*۱۸ قیمت(تومان) ۱۲۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۷

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۷

  کد ۵۰۸۷ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۲۶ ابعاد(میلیمتر) ۳۶*۲۷*۲۱ قیمت(تومان) ۱۳۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۶

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۶

  کد ۵۰۸۶ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۱۰ ابعاد(میلیمتر) ۳۳*۲۱*۱۲ قیمت(تومان) ۵۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۵

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۵

  کد ۵۰۸۵ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۱۰ ابعاد(میلیمتر) ۳۴*۲۰*۹ قیمت(تومان) ۵۰۰۰

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۴

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۴

  کد ۵۰۸۴ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۱۴ ابعاد(میلیمتر) ۴۲*۲۳*۸ قیمت(تومان) ۷۰۰۰