خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۳

عقیق آبی تمام پالیش ۵۰۸۳

کد ۵۰۸۳ نام عقیق آبی تمام پالیش کشور نامیبیا معدن اوکاهاندجا / اوتجوروهاروی وزن(گرم) ۴٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۲۲*۱۴*۱۰ قیمت(تومان) ۳۰۰۰  

لابرادوریت راف ۵۰۸۱

لابرادوریت راف ۵۰۸۱

  کد ۵۰۸۱ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۱۹ ابعاد(میلیمتر) ۳۵*۲۶*۱۵ قیمت(تومان) ۹۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۷۶

لابرادوریت راف ۵۰۷۶

  کد ۵۰۷۶ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۱۲ ابعاد(میلیمتر) ۴۱*۲۴*۱۱ قیمت(تومان) ۵۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۷۵

لابرادوریت راف ۵۰۷۵

  کد ۵۰۷۵ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۱۰ ابعاد(میلیمتر) ۲۷*۲۳*۱۱ قیمت(تومان) ۴۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۷۴

لابرادوریت راف ۵۰۷۴

  کد ۵۰۷۴ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۲۵ ابعاد(میلیمتر) ۴۴*۲۹*۱۷ قیمت(تومان) ۱۰۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه

لابرادوریت راف ۵۰۷۱

لابرادوریت راف ۵۰۷۱

کد ۵۰۷۱ نام لابرادوریت راف کشور ماداگاسکار معدن معدن تولیارا / اسیرا وزن(گرم) ۱۰ ابعاد(میلیمتر) ۴۲*۲۳*۱۰ قیمت(تومان) ۶۰۰۰ توضیحات با حالت لابرادورسنسی دو طرفه