خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

سروزیت ۶۷۳۵

سروزیت ۶۷۳۵

کد ۶۷۳۵ نام سروزیت کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۲۲ ابعاد(میلیمتر) ۳۲*۲۱*۲۵ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰  

سروزیت دودی ۶۷۳۲

سروزیت دودی ۶۷۳۲

  کد ۶۷۳۲ نام سروزیت دودی کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۴۷ ابعاد(میلیمتر) ۴۰*۲۹*۲۹ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰

سروزیت ۶۷۳۰

سروزیت ۶۷۳۰

کد ۶۷۳۰ نام سروزیت کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۳٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۱۴*۱۳*۱۰ قیمت(تومان) ۵۰۰۰  

سروزیت دودی ۶۷۲۷

سروزیت دودی ۶۷۲۷

  کد ۶۷۲۷ نام سروزیت دودی کشور ایران معدن انارک / معدن نخلک وزن(گرم) ۴۴ ابعاد(میلیمتر) ۴۱*۳۴*۲۱ قیمت(تومان) ۶۵۰۰۰

کلسیت با دولومت ۶۶۸۲

کلسیت با دولومت ۶۶۸۲

کد ۶۶۸۲ نام کلسیت با دولومت در ماتریکس کشور ایران معدن قلعه زری نهبندان وزن(گرم) ۱۸۵ ابعاد(میلیمتر) ۷۶*۶۴*۳۸ قیمت(تومان) ۱۳۰۰۰    

سزوریت ۶۵۸۸

سزوریت ۶۵۸۸

  کد ۶۵۸۸ نام سزوریت کشور ایران معدن نخلک – انارک وزن(گرم) ۶٫۷ ابعاد(میلیمتر) ۱۸*۱۷*۱۹ قیمت(تومان) ۲۰۰۰۰