خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

سزوریت ۶۵۸۷

سزوریت ۶۵۸۷

  کد ۶۵۸۷ نام سزوریت کشور ایران معدن نخلک – انارک وزن(گرم) ۱۶٫۹ ابعاد(میلیمتر) ۳۲*۲۳*۱۸ قیمت(تومان) ۳۰۰۰۰

سزوریت ۶۵۸۵

سزوریت ۶۵۸۵

  کد ۶۵۸۵ نام سزوریت کشور ایران معدن نخلک – انارک وزن(گرم) ۱۲ ابعاد(میلیمتر) ۲۵*۲۱*۱۵ قیمت(تومان) ۲۰۰۰۰

کوارتز۶۵۱۸

کوارتز۶۵۱۸

کد ۶۵۱۸ نام کوارتز کشور ایران معدن قلعه زری نهبندان وزن(گرم) ۸۶۰ ابعاد(میلیمتر) ۱۲۱*۹۴*۸۳ قیمت(تومان) ۱۰۰.۰۰۰  

کلسیت فلاور ۶۵۱۷

کلسیت فلاور ۶۵۱۷

  کد ۶۵۱۷ نام کلسیت فلاور کشور ایران معدن قلعه زری نهبندان وزن(گرم) ۱۴۵ ابعاد(میلیمتر) ۷۸*۷۳*۳۳ قیمت(تومان) ۳۵.۰۰۰

هماتویٔید کوارتز ۶۵۱۶

هماتویٔید کوارتز ۶۵۱۶

  کد ۶۵۱۶ نام هماتویٔید کوارتز کشور ایران معدن قلعه زری نهبندان وزن(گرم) ۵۵ ابعاد(میلیمتر) ۷۲*۴۳*۲۴ قیمت(تومان) ۱۸.۰۰۰

کلسیت فلاور ۶۵۱۵

کلسیت فلاور ۶۵۱۵

کد ۶۵۱۵ نام کلسیت فلاور کشور ایران معدن قلعه زری نهبندان وزن(گرم) ۴۰ ابعاد(میلیمتر) ۷۱*۴۰*۳۴ قیمت(تومان) ۱۷.۰۰۰