خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

سپتاریا تمام پالیش ۵۱۹۷

سپتاریا تمام پالیش ۵۱۹۷

  کد ۵۱۹۷ نام سپتاریا تمام پالیش کشور ماداگاسکار معدن ماهاجانگا وزن(گرم) ۷۵ ابعاد(میلیمتر) ۴۲*۳۱*۲۷ قیمت(تومان) ۳۳۰۰۰

سپتاریا تمام پالیش ۵۱۹۶

سپتاریا تمام پالیش ۵۱۹۶

  کد ۵۱۹۶ نام سپتاریا تمام پالیش کشور ماداگاسکار معدن ماهاجانگا وزن(گرم) ۶۵ ابعاد(میلیمتر) ۴۰*۳۰*۲۷ قیمت(تومان) ۲۹۰۰۰

سپتاریا تمام پالیش ۵۱۹۵

سپتاریا تمام پالیش ۵۱۹۵

  کد ۵۱۹۵ نام سپتاریا تمام پالیش کشور ماداگاسکار معدن ماهاجانگا وزن(گرم) ۶۲ ابعاد(میلیمتر) ۴۰*۲۸*۲۷ قیمت(تومان) ۲۷۰۰۰  

فسیل آمونیت ۵۱۹۴

فسیل آمونیت ۵۱۹۴

کد ۵۱۹۴ نام فسیل آمونیت (پشت نمونه اوپالیزه) کشور ماداگاسکار سن دوره ژوراسیک وزن(گرم) ۱۱٫۲ ابعاد(میلیمتر) ۲۹*۲۵*۱۱ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰ توضیحات حدود ۱۴۶-۲۰۸ میلیون سال قبل  

فسیل آمونیت ۵۱۹۳

فسیل آمونیت ۵۱۹۳

کد ۵۱۹۳ نام فسیل آمونیت (پشت نمونه اوپالیزه) کشور ماداگاسکار سن دوره ژوراسیک وزن(گرم) ۹٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۲۷*۲۳*۹ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰ توضیحات حدود ۱۴۶-۲۰۸ میلیون سال قبل      

فسیل آمونیت ۵۱۹۲

فسیل آمونیت ۵۱۹۲

کد ۵۱۹۲ نام فسیل آمونیت (پشت نمونه اوپالیزه) کشور ماداگاسکار سن دوره ژوراسیک وزن(گرم) ۱۳٫۸ ابعاد(میلیمتر) ۲۹*۲۴*۱۲ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰ توضیحات حدود ۱۴۶-۲۰۸ میلیون سال قبل