خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

فسیل آمونیت ۵۱۹۱

فسیل آمونیت ۵۱۹۱

  کد ۵۱۹۱ نام فسیل آمونیت (پشت نمونه اوپالیزه) کشور ماداگاسکار سن دوره ژوراسیک وزن(گرم) ۱۲٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۲۶*۸ قیمت(تومان) ۴۵۰۰۰ توضیحات حدود ۱۴۶-۲۰۸ میلیون سال قبل

فسیل آمونیت ۵۱۹۰

فسیل آمونیت ۵۱۹۰

  کد ۵۱۹۰ نام فسیل آمونیت (پشت نمونه اوپالیزه) کشور ماداگاسکار سن دوره ژوراسیک وزن(گرم) ۶٫۳ ابعاد(میلیمتر) ۲۵*۱۹*۸ قیمت(تومان) ۴۰۰۰۰ توضیحات حدود ۱۴۶-۲۰۸ میلیون سال قبل

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۹

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۹

  کد ۵۱۸۹ نام فسیل دندان کوسه کشور مراکش سن عصر ائوسن وزن(گرم) ۰٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۱۰*۶*۲۴ قیمت(تومان) ۱۵۰۰۰ توضیحات حدود ۴۷-۵۶ میلیون سال قبل

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۸

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۸

  کد ۵۱۸۸ نام فسیل دندان کوسه کشور مراکش سن عصر ائوسن وزن(گرم) ۰٫۶ ابعاد(میلیمتر) ۱۴*۶*۲۱ قیمت(تومان) ۱۵۰۰۰ توضیحات حدود ۴۷-۵۶ میلیون سال قبل  

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۷

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۷

  کد ۵۱۸۷ نام فسیل دندان کوسه کشور مراکش سن عصر ائوسن وزن(گرم) ۱٫۱ ابعاد(میلیمتر) ۱۲*۷*۲۲ قیمت(تومان) ۱۷۰۰۰ توضیحات حدود ۴۷-۵۶ میلیون سال قبل

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۶

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۶

  کد ۵۱۸۶ نام فسیل دندان کوسه کشور مراکش سن عصر ائوسن وزن(گرم) ۰٫۵ ابعاد(میلیمتر) ۱۲*۵*۲۰ قیمت(تومان) ۱۴۰۰۰ توضیحات حدود ۴۷-۵۶ میلیون سال قبل