خوش آمدید

ما مدعی بهترین بودن نیستیم، ولی سعی در بهترین شدن داریم / / «فروش» آغاز رابطه ماست، نه پایان آن / /...

Newsletter

منتشر شده در دسته : "کلکسیونی"

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۵

فسیل دندان کوسه ۵۱۸۵

  کد ۵۱۸۵ نام فسیل دندان کوسه کشور مراکش سن عصر ائوسن وزن(گرم) ۱ ابعاد(میلیمتر) ۱۸*۵*۱۹ قیمت(تومان) ۱۷۰۰۰ توضیحات حدود ۴۷-۵۶ میلیون سال قبل

گوی کوارتز ۵۱۸۴

گوی کوارتز ۵۱۸۴

کد ۵۱۸۴ نام گوی کوارتز کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲۰ ابعاد(میلیمتر) ۲۵*۲۵*۲۵ قیمت(تومان) ۲۵۰۰۰      

گوی کوارتز ۵۱۸۳

گوی کوارتز ۵۱۸۳

کد ۵۱۸۳ نام گوی کوارتز کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲۱ ابعاد(میلیمتر) ۲۵*۲۵*۲۵ قیمت(تومان) ۲۷۰۰۰    

گوی کوارتز ۵۱۸۲

گوی کوارتز ۵۱۸۲

  کد ۵۱۸۲ نام گوی کوارتز کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲۲ ابعاد(میلیمتر) ۲۵*۲۵*۲۵ قیمت(تومان) ۲۸۰۰۰

گوی کوارتز ۵۱۸۱

گوی کوارتز ۵۱۸۱

  کد ۵۱۸۱ نام گوی کوارتز کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۲۶ ابعاد(میلیمتر) ۲۶*۲۶*۲۶ قیمت(تومان) ۳۳۰۰۰

گوی کوارتز ۵۱۸۰

گوی کوارتز ۵۱۸۰

  کد ۵۱۸۰ نام گوی کوارتز کشور ماداگاسکار معدن آنتاناناریوو / بتافو / ماهایزاکامون وزن(گرم) ۴۱ ابعاد(میلیمتر) ۳۱*۳۱*۳۱ قیمت(تومان) ۵۲۰۰۰